Адреса:м. Чернівці, вул. Стасюка, 4 Д Тел. 0372-52-00-58 Моб. 0678690370 0953525388 Факс 0372-52-00-58
8,30-17,00

Науково-дослідна робота

Співробітниками кафедри здоров'я людини, рекреації та фітнесу виконується планова факультетська науково-дослідна робота з теми „Науково-теоретичні та методичні основи фізичного виховання та оздоровлення студентів вищих навчальних закладів”, затверджена Республіканською проблемною комісією (реєстраційний номер 0102 U 005721; УДК 796.0111.378; ББК 75.1:74.58).

На кафедрі щорічно поповнюється методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Так, викладачі кафедри з 2008 по 2011 рр. підготували 12 методичних рекомендації, 2 монографії, підручники та навчальні посібники (4 з них – з грифом Міністерства освіти і науки України) для студентів і вчителів фізичного виховання, опублікували та впровадили в життя понад 150 статей та наукових розробок методичного характеру (з них – 30 статей у співавторстві зі студентами).

Завдяки цілеспрямованій роботі, методичними розробками забезпечені майже всі дисципліни кафедри. Отримано понад 10 патентів України. Винаходи впроваджені у навчально-методичну роботу кафедри, різноманітні фізкультурно-оздоровчі заклади та у практику обласної дитячо-юнацької спортивної школи. При цьому створені умови виконання науково-дослідних та методичних розробок кафедри на новому інноваційному рівні.

Якісний ріст професорсько-викладацького складу кафедри визначається цілеспрямованою професійною, навчально-методичною роботою, творчим пошуком та науковими здобутками викладачів:

У 2009 році завідувач кафедри Мосейчук Ю.Ю. – захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

У 2011 році асистент кафедри Мороз О.О.- захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

У 2012 році асистент кафедри Киселиця О.М. - захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Доцент Цигикало О.В. - здобувач наукового ступеня доктор медичних наук кафедри анатомії людини Буковинського державного медичного університету

Доцент Доцюк Л.Г. - здобувач наукового ступеня доктор медичних наук кафедри фізіології Буковинського державного медичного університету

Викладач Гауряк О.Д.- прикріплена для сладання кандидатських іспитів до кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

Викладач Слобожанінов П.А. - затверджена тема дисертаційного дослідження у такому формуванні "Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації із застосуванням інформаційно - комунікаційних технологій" (13.00.04).

Викладач Дарійчук С.В. - прикріплений для сладання кандидатських іспитів до кафедри педагогіки та методики початкової освіти факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

У 2013  доцент кафедри Доцюк Л.Г.  - захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор медичних наук.

У 2014 доцент кафедри Цигикало О.В.  - захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор медичних наук.

Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність, планують написання методичних розробок і посібників з окремих дисциплін.

Студенти мають змогу займатися науковою роботою в сучасній науково-дослідній лабораторії "Здоров"я людини"

та брати участь у студентських наукових конференціях та всеукраїнських студентських предметних олімпіадах, конкурсах наукових робіт.

У 2011 році студент 5 курсу Лаврук А. ( науковий керівник доц. Мосейчук Ю.Ю.) став ІІ призером туру Всеукраїнського конкурсу студетських наукових робіт з фізичного виховання і спорту, яке відбулося в м. Івано - Франківськ.

Щорічно студенти кафедри здоров`я, рекреації та фітнесу приймають участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності "Фітнес  та рекреація", яка проводиться на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України. У 2012 році студенти Цекало Світлана та Пуюл Максим посіли почесні 3 та 5 місця, відповідно у 2013 році Хапко Дмитро та Трішкеу Діана 4 і 6 місця.


В процесі роботи досліджуються загальні основи теорії та методики фізичного виховання дошкільнят і школярів, теоретико-методичні основи фізичного виховання студентів, система планування і організації фізичного виконання школярів та студентів ВНЗ 1-4 рівня акредитації.